HEM
Våra tjänster
Treeab erbjuder  tjänster inom byggsektorn, med fokus på större byggentreprenader i Jämtland.Majoriteten av de projekt vi genomför inom byggverksamheten är bostäder eller kommersiella och offentliga fastigheter. 
Fokus ligger på större och mer komplexa projekt, innefattande bland annat byggnation av bostäder, kontor, skolor och industrilokaler mm.